kop_thoughtsgap

In complexe organisaties en omgevingen is het voor beleidsmakers ondoenlijk om daadwerkelijk frequent intensief contact te hebben met de mensen waarvoor zij beleid ontwikkelen. De tijd die het kost om diepgaande, inhoudelijke gesprekken te voeren en samen de onderliggende belangen en problematiek te ontdekken is er vaker niet dan wel.

De kloof tussen beleidsmakers en community’s

Tegelijkertijd moeten beleidsmakers elke dag inspiratie vinden om hun plannen o
ptimaal aan te laten sluiten bij de belangen van de community’s die van hen afhankelijk zijn. Dit gebrek aan tijd en de noodzaak tot inspiratie is een frustrerende spiraal die doorbroken kan worden.